Möte mellan bolånegivare och konsumenterTrots att bruttomarginalen på bolån sjunker finns det förhandlingsutrymme för konsumenterna. Foto: Alexander Raths/Shutterstock.com

Bolån

De vinster som bankerna gör på bolån fortsätter att sjunka. Enligt en ny rapport från Finansinspektionen har bruttomarginalen sjunkit från 1,46 procent till 1,44 procent, vilket fortsatt är högt.

I en ny rapport från Finansinspektionen (FI) framgår att bankernas bruttomarginal på bolån fortsätter att gå nedåt. Under årets första kvartal låg bruttomarginalen på 1,46 procent. Under det andra kvartalet låg siffran istället på 1,44 procent vilket innebär en mindre minskning.

Anledningen till att bruttomarginalen fortsätter sjunka tros vara lägre räntor för bankernas kunder samtidigt som kostnaderna för bankerna ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Lägre vinster speglas i bankernas kvartalsrapporter

Att bruttomarginalen på bolånen har sjunkit kommer inte som en överraskning för den som har läst bankernas kvartalsrapporter. Enligt dessa har bankernas totala vinster också gått nedåt i takt med att konkurrensen hårdnat och nya aktörer slagit sig in på marknaden.

En annan faktor som påverkar den sjunkande vinsten är det faktum att den totala efterfrågan på bolån också har minskat under året.

Relativt god lönsamhet trots tappet

Trots att bruttomarginalen har sjunkit under den senaste tiden är den ur ett historiskt perspektiv ändå hög. Under 00-talet var bruttomarginalen betydligt lägre och låg omkring 0,5–1 procent.

I en kommentar till rapporten uppmanar FI konsumenter att utnyttja förhandlingsutrymmet som finns för att pressa räntan ytterligare. Genom att jämföra olika bolåneaktörers erbjudanden kan konsumenten skapa sig en god uppfattning om vilka villkor de olika bankerna erbjuder.

FI uppmanar konsumenter att vara beredda att byta bank

Ett annat sätt för konsumenter att pressa ner sina bolånekostnader som FI lyfter i rapporten är möjligheten att byta bank. Många bolånetagare utnyttjar idag inte den möjligheten.

Enligt FI skulle en högre benägenhet att byta bank hos konsumenterna sannolikt leda till att bankerna tvingas sänka sina räntor ännu mer.